Compassie

compassie-with-shadow

MBCL Compassietraining


De 9 weken durende cursus Compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

De compassietraining is voor mij een verrijking geweest en een heel goede aanvulling op de mindfulnesstraining die ik eerder bij Justin heb gevolgd. Door de training ben ik daadwerkelijk milder en rustiger geworden en beter in staat om mezelf en andere te accepteren. Ik vind de oefeningen krachtig in hun eenvoud en ze zijn daardoor een heel goede steun in mijn dagelijkse leven. De theorie over de werking van brein en geest heeft mij bewuster gemaakt van mijzelf. De theorie is omvangrijk, maar Justin geeft iedereen de ruimte om in zijn of haar tempo door de stof te gaan en de oefeningen te doen. Hij is een prettige leraar die een ontspannen, lichte en open sfeer weet te creëren waarin het gemakkelijk is om je ervaringen te delen. (feedback deelnemer)

Het ontwerp van ons brein is geëvolueerd om ons te helpen overleven. Onze overlevingsmodus raakt snel overprikkeld en onze vermogen om ons op een heilzame manier te verhouden tot onze pijn en lijden raakt onderontwikkeld. Het is heilzaam en geruststellend om je echter te beseffen dat iedereen hiermee worstelt en dat de aanleg om zorgzaam en liefdevol te zijn voor jezelf in ons allemaal zit, ook in jou.

De wens om onze pijn en lijden te verlichten hoort ook bij onze gedeelde menselijkheid. Het beoefenen van zelfcompassie kun je zien als het koesteren en omarmen van deze wens. Hierdoor worden onze overlevingsmodus gerustgesteld en onze zorg- en kalmeringssysteem geactiveerd. Er ontstaat meer ruimte voor onze kwetsbaarheden en ook de kracht in onze kwetsbaarheden. Dit werkt bevrijdend en helend. Tijdens de compassietraining worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Programma

Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod:

  • Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
  • Inzicht in de drie centrale besturingssystemen gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid.
  • Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop.
  • Onze gedeelde menselijke conditie (common humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.
  • Hoe mentale voorstellingen de besturingssystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen.
  • Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

* Deelnemers worden uitgenodigd om dagelijks 30-45 minuten tijd vrij te maken voor oefeningen.

Voor wie

Herken je in bovengenoemde beschrijvingen en heb je eerder de mindfulnesstraining gevolgd of andere vormen van meditatietraining of heb je wellicht therapeutisch werk gedaan dat naar binnen gericht is. De compassietraining is geschikt voor jou als je gemotiveerd bent tot nader zelfonderzoek en aan je eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor je is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulness- of meditatiebeoefening hen goed doet, en behoefte hebben om deze in hun leven verder te integreren en een mildere, vriendelijker houding daarbij te ontwikkelen.

Kleine groepen

Het werken in kleine groepen levert de meeste rendement op. Dit maakt het mogelijk om meer aandacht te besteden aan iedere deelnemer en daar gaat het om bij compassie – vriendelijke en liefdevolle aandacht. Extra begeleiding bij het leren van zelf-compassie wordt zeer gewaardeerd.

Kosten

De kosten voor particulieren bedragen €425,00 incl. BTW en werkmap en alle oefeningen.
De kosten voor bedrijven of op naam van de werkgever bedragen € 550,- excl. BTW

TIP: De compassie training draagt bij aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van medewerkers. Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuimpreventie. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in – of volledige vergoeding van – de kosten.

Bedankt voor je donatie

Een bijdrage van de kosten van elke cursus wordt jaarlijks geschonken aan Stichting Ambulans Wens. Deze stichting maakt het mogelijk de laatste wens van iemand, die niet lang meer te leven heeft, in vervulling te laten gaan. Ik steun graag deze stichting omdat hun werk je uitnodigt om stil te staan bij hoe bijzonder en kwetsbaar het leven is en hoe belangrijk de kleine dingen zijn. Het leert ons in het nu te leven en onze eigen wensen in vervulling te laten gaan.

Kennismakingsgesprek

Het is mogelijk om een kennismakingsgesprek te hebben als je twijfelt of de compassietraining iets voor jou zou kunnen betekenen en/of je het fijn vindt om eerst kennis te maken met de trainer (in het geval dat je de mindfulnesstraining niet bij een andere trainer gevolgd hebt). Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Erik van den Brink en Frits Koster

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff. Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en hoeven de problemen voor elkaar niet op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

Meer informatie over Erik en Frits en hun activietien is te vinden op www.compassietraining.nl

Overige pagina’s over “Compassie”

Startdata en locatie
Feedback van deelnemers
Inschrijven

Pagina 1 van 11